Aktualności Aktualności

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Krzeszowice

Drewno pozyskane i sprzedawane w Nadleśnictwie Krzeszowice pochodzi z lasów o prawidłowo i racjonalnie prowadzonej gospodarce leśnej zgodnej z międzynarodowymi standardami:

  • FSC - Certyfikat Gospodarki Leśnej FSC SGS-FM/COC-010065, Zarządzanie lasami w południowo-środkowym regionie Polski w celu produkcji drewna iglastego i liściastego, wystawiony przez SGS Polska Sp. z o.o.
  • PEFC - Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC PL 1003:2012v.2, Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Nr BVCPL/PEFCFM/04 wystawiony przez Bureau Veritas Certification Polska.

Sprzedaż prowadzona jest na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Krzeszowice z dnia 04.01.2019 r. na podstawie Zarządzenia Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28.06.2018 r.

Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest w leśnictwach (dane teleadresowe znajdują się w zakładce 'Kontakt') zgodnie z poniższym wykazem:

Leśnictwo

Dzień tygodnia

Godziny

Alwernia

wtorek

7-9

Brodła

wtorek

8-10

Dubie

środa, czwartek

8-10

Czerna

środa

7:30-9:30

Tenczynek

wtorek

7-10

Kopce

środa

7-9

Zabierzów

wtorek, czwartek

8-10

W biurze nadleśnictwa, w sprawach związanych z organizacją spedycji drewna oraz fakturami za drewno i stanem zaliczek, informacji udziela p. Kamila Świętek-Biedak (nr tel.  696 493 060),

W załączniku do pobrania Regulamin sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Krzeszowice oraz aktualny cennik sprzedaży detalicznej.

Planowana w 2019 r. ilość drewna przeznaczonego do sprzedaży detalicznej w Nadleśnictwie Krzeszowice:  11 838 m

Pozostało do sprzedaży: 4826 m3

miesiąc

ilość planowana do sprzedaży

styczeń

986

luty

986

marzec

986

kwiecień

986

maj

986

czerwiec

986

lipiec

987

sierpień

987

wrzesień

987

październik

987
listopad

987

grudzień

987

RAZEM

11 838 

Data aktualizacji: 01.10.2019 r.