Aktualności Aktualności

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Krzeszowice

Drewno pozyskane i sprzedawane w Nadleśnictwie Krzeszowice pochodzi z lasów o prawidłowo i racjonalnie prowadzonej gospodarce leśnej zgodnej z międzynarodowymi standardami:

  • PEFC - Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC PL 1003:2012v.2, Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Nr BVCPL/PEFCFM/04 wystawiony przez Bureau Veritas Certification Polska.

Sprzedaż prowadzona jest na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Krzeszowice z dnia 21.03.2018 r. na podstawie Zarządzenia Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24.10.2016 r.

Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest w leśnictwach (dane teleadresowe znajdują się w zakładce 'Kontakt') zgodnie z poniższym wykazem:

Leśnictwo

Dzień tygodnia

Godziny

Alwernia

wtorek

7-9

Brodła

wtorek

8-10

Dubie

środa, czwartek

8-10

Czerna

środa

7:30-9:30

Tenczynek

wtorek

7-10

Kopce

środa

7-9

Zabierzów

wtorek, czwartek

8-10

W biurze nadleśnictwa w sprawach związanych z organizacją spedycji drewna, fakturami za drewno oraz stanem zaliczek proszę kontaktować się z p. Kamilą Świętek (nr tel.  696 493 060).

W załączniku do pobrania Regulamin sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Krzeszowice oraz aktualny cennik sprzedaży detalicznej.

Planowana w 2018 r. ilość drewna przeznaczonego do sprzedaży detalicznej w Nadleśnictwie Krzeszowice:  13 031 m

Pozostało do sprzedaży: 870 m3

miesiąc

ilość planowana do sprzedaży

styczeń

1096

luty

1096

marzec

1096

kwiecień

1096

maj

1096

czerwiec

1096

lipiec

1096

sierpień

1096

wrzesień

1096

październik

1096

listopad

1096

grudzień

                975

RAZEM

13031  

Data aktualizacji: 14.11.2018 r.