Aktualności Aktualności

Wymiana doświadczeń pomiędzy leśnikami z Nadleśnictw Dębica oraz Krzeszowice

W dniu 26.07.2018 r. na terenie Nadleśnictwa Dębica spotkali się leśnicy z Dębicy i Krzeszowic. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakładaniu i pielęgnowaniu upraw dębowych oraz inicjowaniu i prowadzeniu odnowienia naturalnego sosny zwyczajnej.

Na siedlisku lasu wyżynnego dębiccy leśnicy, przeważnie jesienią, sadzą wysokie dębowe sadzonki. Przyjęli zasadę prowadzenia dębów w osłonie roślin zielnych oraz samosiewów innych gatunków drzew („w kożuchu, ale z odsłonięta głową”). Prowadzone w ten sposób uprawy reagują szybszym wzrostem, dzięki czemu udaje się znacznie zredukować nakład pracy na ich pielęgnację, a młode drzewka wykazują mocną żywotność oraz dobre cechy jakościowe.                      

Na siedliskach borowych leśnicy z Dębicy podejmują działania w celu uzyskania odnowienia naturalnego sosny zwyczajnej. Najczęściej pojawia się ono w towarzystwie innych gatunków: brzozy, osiki, olchy, modrzewia, jodły i świerka, które traktowane są jako pełnoprawne urozmaicenie oraz uzupełnienie składu gatunkowego. Prezentowane uprawy świadczą o udanych próbach naturalnego odnawiania sosny zwyczajnej.

Teraz kolej na rewizytę Dębicy w Krzeszowicach.