Widok zawartości stron Widok zawartości stron

EKOSYSTEMY REPREZENTATYWNE

Przykłady istniejących ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego (Representative Sample Area)

Drzewostany  reprezentatywne, zgodnie ze standardem certyfikatu Dobrej Gospodarki Leśnej FSC,  to powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego, które planowo pozostawione są bez ingerencji człowieka. W obszarach wskazanych jako ekosystemy referencyjne nie prowadzi się pozyskania drewna .
 
Zainteresowane strony mogą w sprawie ekosystemów reprezentatywnych kontaktować się za pomocą  poczty elektronicznej pod adresem szczepan.rusinski@krakow.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania