Web Content Display Web Content Display

Certyfikacja

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Krzeszowice prowadzona jest według standardów obowiązujących w certyfikacji obszarów leśnych w systemie FSC i PEFC.

Oznacza to, że produkty pochodzące z naszych lasów zostały wyprodukowane zgodnie z zasadami „Dobrej gospodarki" tj. z zachowaniem należytej dbałości o środowisko naturalne, przestrzeganiem  praw miejscowych i międzynarodowych oraz z zachowaniem kryteriów i wskaźników trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów

Nadleśnictwo Krzeszowice od 2 grudnia 2013 roku posiada certyfikat FSC nr SGS-FM/COC-010065, który potwierdza, że gospodarka leśna prowadzona jest racjonalnie przez właściwie przygotowanych specjalistów oraz w poszanowaniu praw pracowniczych i interesów miejscowej ludności.

W 2011 roku w Nadleśnictwie Krzeszowice odbył się audyt certyfikacyjny w systemie PEFC – przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT-CERT. Uzyskany w wyniku tego audytu Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC Nr CSL/723/2014 poświadcza, że w Nadleśnictwie Krzeszowice zostały wdrożone i są stosowane „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów  dla potrzeb certyfikacji lasów.

 

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

Resources to get