Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja w Nadleśnictwie Krzeszowice

Prezentacja ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice.

Na terenie Nadleśnictwa wytyczono szereg ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych. Ścieżki te odgrywają ważną rolę w propagowaniu edukacji ekologicznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Na terenach ścieżek zainstalowane są tablice informacyjne tzw. punkty przystankowe.

Ścieżki urządzone przez Nadleśnictwo:

 • „Dolina Grzybowska" – ścieżka przyrodniczo-leśna (2,5 km). Od rezerwatu Skała Kmity w głąb kompleksu leśnego. Problematyka to omówienie zjawisk przyrodniczych i prac z zakresu zagospodarowania lasu. Na trasie znajduje się 5 przystanków.
 • "Belwender" - ścieżka przyrodniczo-leśna – na terenie leśnictwa Alwernia (1,3 km). Przebieg ścieżki pokrywa się z trasą spacerową przebiegającą od Centrum Handlowego w miejscowości Alwernia do parkingu leśnego przy zalewie „Skowronek". Znajduje się tu 5 tablic informacyjnych. Problematyka: roślinność, zagospodarowanie lasu.
 • Punkt edukacyjny „Szkółka Leśna w Brodłach" – znajduje się na terenie leśnictwa Brodła. Znajduje się tu 6 tablic o problematyce: szkółkarstwo, nasiennictwo, pielęgnacja, struktura lasu, pożary lasu i rola wody w lesie.
 • Przy siedzibie Nadleśnictwa Krzeszowice w Zabierzowie znajduje się sala edukacyjna.

 

Większość ścieżek dydaktycznych wytyczonych jest przez Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych:

 

 • „Skała Kmity" – ścieżka geologiczna (7 km). Biegnie od nieczynnego kamieniołomu w Zabierzowie, przez Lasy Zabierzowskie, do restauracji „Kmita". Problematyka: rzeźba terenu, roślinność i zagospodarowanie lasu.  
 • „Dolina Racławki" – ścieżka turystyczno-dydaktyczna  (trzy pętle18km), biegnąca przez rezerwat. Ogółem zainstalowano na niej 17 tablic informacyjnych. Początek ścieżki od wsi Dubie. Problematyka: geologia i hydrogeologia.
 • „Kajasówka" – ścieżka geologiczna (10 km). Biegnie przez teren rezerwatu „Kajasówka" i inne grunty prywatne oraz przez lasy Nadleśnictwa. Na trasie ścieżki 13 punktów obserwacyjnych. Rozpoczęcie od strony Przeginii Duchownej lub Czułówka. Problematyka: geologia, rzeźba terenu i roślinność
 • „Dawnego Górnictwa Węglowego" – w okolicach Tenczynka i Rudna, ścieżka turystyczno-dydaktyczna. Ścieżka składa się z dwóch pętli, pomiędzy którymi znajduje się ścieżka łącznikowa (3,6km). Biegnie przez grunty Nadleśnictwa, znajduje się tu 13 przystanków. Jest to ścieżka geologiczna, przedstawiająca najciekawsze obiekty związane z historyczną eksploatacją węgla kamiennego oraz innych surowców skalnych, a także prezentująca kilka stanowisk geologicznych.
 • „Dolina Kobylańska" – ścieżka o charakterze krajobrazowym (2,8 km), na gruntach gminnych, początek trasy w Kobylanach. Znajduje się tu 7 tablic informacyjnych. Problematyka: rzeźba terenu, roślinność.
 • „Zimny Dół" - ścieżka (1 km), biegnie przez rezerwat położony na gruntach prywatnych. Problematyka: rzeźba terenu, roślinność.
 • „Łączany" – ścieżka ornitologiczna, wzdłuż Wisły od wsi Łączany.
 • „Puszcza Dulowska" - większa część ścieżki, przedstawiająca zbiorowiska Puszczy, znajduje się na terenie Nadleśnictwa Chrzanów.

 

Dodatkowo w Dolinie Mnikowskiej znajduje się ścieżka udostępniona dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.