Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na gruntach Nadleśnictwa Krzeszowice znajdują się 4 pomniki przyrody ożywionej - lipy drobnolistne (Nr aktu powołującego - Rol.IX-3/118/63 z dnia 25.01.1964r) - dwie w oddziale 241c oraz jedna w oddziale 241 gx (leśnictwo Kopce, gmina Zabierzów) oraz dąb szypułkowy (Nr aktu powołującego - rozp. nr 7 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2004 r.) w oddziale 244 c leśnictwa Kopce

W Nadleśnictwie są również dwa pomniki przyrody nieożywionej - Grota Wierzchowska Górna położona jest we wsi Wierzchowie, w Dolinie Kluczwody. Jest to największa jaskinia na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, ma 975 m długości – pomnik przyrody utworzony Rozporządzeniem Wojewody Krakowskiego Nr 3 z dnia 3.01.1997 r. – zlokalizowana w leśnictwie Dubie, gmina Wielka Wieś. W jaskini są liczne formy naciekowe, krasowe, tj. filary, słupy, kominy, szczeliny. W korytarzu Niedźwiedzie Jamy jest jedyne znane stanowisko w Polsce szlifów niedźwiedzi. W jaskini są ślady człowieka prehistorycznego i kości zwierząt jaskiniowych oraz liczna ciekawa fauna nietoperzy. Jest to najdłuższa wytyczona turystyczna trasa jaskiniowa w Polsce. Jaskinia jest udostępniana do zwiedzania na długości 370 m – czas zwiedzania około 1h. Drugim pomnikiem jest Skałka "Nad Jackiem" w oddziale 239 g leśnictwa Kopce (Nr aktu powołującego - rozp. nr 14/02 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2002 r.)