Aktualności Aktualności

Powrót

Warsztaty terenowe "Zrozumieć Las - czym zajmuje się leśnik"

Warsztaty terenowe "Zrozumieć Las - czym zajmuje się leśnik"

W dniu 8 listopada 2017 r. w lasach Nadleśnictwa Krzeszowice, leśnictwa Brodła oraz na terenie szkółki leśnej odbyła się I sesja warsztatów leśnych dla dziennikarzy, urzędników, samorządowców i nauczycieli. Jest to przedsięwzięcie o charakterze promocyjno- edukacyjnym zorganizowane w ramach kampanii „Lasy Państwowe. Zapraszamy – Las dobre sąsiedztwo” pod nazwą „Zrozumieć las – czym zajmuje się leśnik”.

Pierwszą pilotażową sesję zorganizowało Nadleśnictwo Krzeszowice we współpracy z Nadleśnictwem Miechów i wsparciem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. W zajęciach wzięło udział 18 osób w tym: przedstawiciele lokalnych mediów (czasopisma: „Przełom”, „Gazeta Miechowska”), TVP O/Kraków, przedstawiciele samorządów, radni, urzędnicy szczebla gminnego i powiatowego, nauczyciele oraz przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Głównym celem warsztatów było pokazanie pracy leśników w terenie (leśniczego, podleśniczego, pracowników zakładów usług leśnych) związanej z użytkowaniem lasu (ścinka i zrywka drewna), gospodarką drewnem (odbiórka i spedycja drewna) wykorzystującej nowoczesne technologie i maszyny (harwester, forwarder, rejestrator leśniczego i aplikacje użytkowe). Podczas zajęć przedstawiono szerokie wykorzystanie drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca, pozyskiwanego z lasu w sposób nie zagrażający przyrodzie, zwrócono uwagę na aspekt gospodarczy związany z przetwórstwem drewna ( zatrudnienie w przemyśle drzewnym, wartość produkcji i eksportu) oraz łatwość utylizacji odpadów drzewnych. W programie warsztatów była również samodzielna budowa przez uczestników zajęć pokazowego domu z bali drewnianych, jako przykład jednego z głównych zastosowań drewna.

Następne spotkanie w ramach II sesji warsztatów leśnych odbędzie się na terenie Nadleśnictwa Miechów w dniu 22 listopada br.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy