Wydarzenia Wydarzenia

Otwarcie trasy rowerowej

Dnia 3 października o godz. 10 00 przy leśniczówce Czerna, „Uroczysko Białka"  odbędzie się otwarcie trasy rowerowej pn. :"Płasko, ale ciekawie", jako kolejny etap udostępniania lasów Nadleśnictwa Krzeszowice dla aktywnej turystyki i  rekreacji w ramach akcji „Wolność jest w naturze".  Ścieżka rowerowa jest zaproszeniem do spędzenia czasu na łonie natury w szczególności dla mieszkańców aglomeracji Śląska i Krakowa!

Trasa położona jest w Tenczyńskim Parku Krajobrazowym – w wielkim, malowniczym kompleksie leśnym Puszczy Dulowskiej. Szlak tworzy pętlę w kształcie ósemki. Prowadzi przez urokliwe lasy, głównie sosnowe i brzozowe; w niektórych miejscach przez buczyny
i podmokłe olszyny. Warto zwrócić uwagę na drzewostany sosnowe w różnych fazach
rozwojowych: od młodnika po starodrzew. Atrakcyjnym urozmaiceniem są liczne cieki wodne, rowy i przepusty, przy których warto się zatrzymać, aby podziwiać bogactwo flory i fauny siedlisk wilgotnych, m.in. kosaćce i żeremia bobrów.

Trasa należy do łatwych. Pierwszy kilometr prowadzi na niewielkie wzniesienie, kolejny to linia oddziałowa o nawierzchni szutrowej. Na skrzyżowaniu z Drogą Alwerską trasa skręca
w lewo, w kierunku leśniczówki „Czerna". Na parkingu przy leśniczówce
ustawiono stoły i ławy. Przy leśniczówce należy skręcić w prawo. Stąd prowadzi droga asfaltowa do poznanej wcześniej Drogi Alwerskiej. Następnie skręcamy w lewo. Jadąc tą
trasą, można zobaczyć żeremia bobrów, a przy odrobinie szczęścia nawet łosia.
Ostatni odcinek to gruntowa droga nieutwardzona, później droga szutrowa (Linia Hubertowa), którą dojeżdża się do skrzyżowania z Drogą Krakowską, a dalej trasa wiedzie drogą asfaltową, biegnącą w kierunku leśniczówki i do parkingu leśnego – początku i końca trasy.

Mapa dojazdowa:

 

Materiały do pobrania